Engelsk fruktkaka

Engelsk fruktkaka

Engelsk fruktkaka har långa traditioner och görs främst för julfirandet. Den är saftig och kraftfull. Den håller länge, eftersom det är blött med alkohol.

Engelsk fruktkaka

English fruitcake

English fruitcake has long traditions and is bake for the Christmas celebration. It is juicy and hearty. It is preserved a long time due to the alcohol.

Pin It on Pinterest